Научни форуми

ноември 2006 г.

Проф. Ханелоре Шолц гостува в ШУ "Еп. К. Преславски"
Програма на Международната научна конференция
Център за източни езици и култури, СУ “Св. Кл. Охридски”