Научни форуми

Даоският eскейпизъм в средновековната корейска поезия

Център за източни езици и култури, СУ “Св. Кл. Охридски”

◊ СЪБИТИЕТО

Лекционен цикъл “Академични диалози” с подкрепата на Фонд “Научни изследвания”, МОН организира представяне на Центъра за източни езици и култури, СУ “Св. Кл. Охридски”

с лекция на тема:
Даоският eскейпизъм в средновековната корейска поезия
Лектор: проф. Александър Федотов


◊ ВРЕМЕ И МЯСТО

9 ноември 2006 (четвъртък), 17.30 ч.
център “Борис Христов” - ул. “Цар Самуил” № 43


◊ ПОВЕЧЕ

Цикълът “Академични диалози” на Центъра за академични изследвания - София представя водещи и иновативни изследователски групи в България, работещи в сферата на хуманитарните и социалните науки. Предстоящото събитие е посветено на дейността и изследователските резултати на Центъра за източни езици и култури.

Лекцията разглежда условността и релевантността на понятията за добро и зло, прекрасно и грозно, живот и смърт в белязаната с духа на Дао корейска средновековна поезия.

Истинската реалност е единна и цялостна: в нея всичко присъства във всичко, във всяка отделна част се съдържа цялото и всичко преминава във всичко. Даоският адепт се стреми към пълното единство, “единотелесност” с това цяло и затова става божествен и необичайно одухотворен, защото целият свят е неговото тяло, всичките сили на вселената са неговите колесници. Той няма да умре нито тогава, когато целият свят изгори, нито тогава, когато земята бъде погълната от вселенския потоп.

Даоският мъдрец стои с единия си крак в света на пълното отсъствие и безмълвие на надсветовното Дао, а с другия – в света на безспирните промени и трансформации:

Сянка падна върху водата –
монах минава по моста.
Ей, монахо, спри поне за миг!
Кажи ми, къде отиваш?
Той посочи с бастуна си облаците
и отмина, без да продума.
Автор:
02.11.2006 г. 22:19
Посетено: 611
Етикети: поезия
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2944-daoskiyat-eskeypizam-v-srednovekovnata-koreyska-poeziya