Научни форуми

Балканската културна матрица и европейският проект

Международна научна конференция

◊ ПРОГРАМА

6 ноември, 2006 г., зала “Виктория” на Столична библиотека

. 9.30 - Откриване на конференцията: Васил Проданов
I заседание: ”Балканско” и “европейско” – начин на употреба
Водещ: Иван Кацарски

. 9.45 Латьо Латев – “Матрицата” – начин на употреба
. 10.00 Драголюб Джорджевич, Драган Тодорович – Балканско одгонетанье двоjине: мултикилтурализам-интеркултурализам
. 10.15 Лилия Сазонова – Ако европейската идентичност е въпросът, мултикултурализмът ли е отговорът?
. 10.30-11.00 – Дискусия
. 11.00-11.15 – Кафе-пауза

II заседание: Социални ценности и процеси в съвременните Балкани – I
Водещ: Нина Димитрова

. 11.15 Анна Мантарова, Мариана Захариева - Ценностен профил на българското общество – характер и динамика
. 11.30 Момчил Баджаков – Сравнителен анализ на прехода към фасадна демокрация в Източна Европа
. 11.45 Тодор Тодоров – Европеизиращите се Балкани: онтосът на нелегитимните свободи
. 12.00 Борис Манов – Православието и духът на съвременния български капитализъм
. 12.15–12.45 - Дискусия
. 12.45-14.00 – Обедна почивка

III заседание: Социални ценности и процеси в съвременните Балкани – II
Водещ: Анна Мантарова

. 14.00 Кристина Жечева – Политически национализъм и предизвикателства пред българската нация
. 14.15 Зорица Кубурич – Религия и общество на Балканите
. 14.30 Ружица Цацаноска – Minority Christian Religious Communities in Republic of Macedonia after the Fall of the Communism
. 14.45 Динчо Желязков – Българска антисемитска логика в 1939 г. и 60 години по-късно
. 15.00 Нонка Богомилова – Църквите на Балканите днес: националният и/или европейският проект
. 15.15-15.45 – Дискусия
. 15.45-16.00 - Кафе-пауза

IV  заседание: Балкански културни архетипи и фигури - I
Водещ: Латьо Латев

. 16.00 Камелия Асенова – Балканът в менталната картография на българската идентичност
. 16.15 Ерика Лазарова – Найден Шейтанов и уникалността на българската културна матрица
. 16.30 Емил Димитров – Църковни лидери-интелектуалци и “догонващите” европейски проекти след Освобождението (Митрополит Симеон Варненско-Преславски и първите български преводи на Платон)
. 16.45 Нина Димитрова – Културната ориентация на балканския дух в Европа от 30-те години на XX век – през погледа на двама балкански философи
. 17.00 Димитър Цацов – Дионисиевият комплекс в българската култура – типология
. 17.15-17.45 – Дискусия

. 18.00-18.30: В Заседателна зала на Институт за философски изследвания, бул. "Патриарх Евтимий" № 6:
· Промоция на списание “Теми” (”Теме”), издание на Университета в Ниш, Сърбия, представено от Главния редактор Драголюб Джорджевич
· Промоция на списание “Религия и толерантност”  (“Religija&Tolerancija”), издание на Центъра за емпирични изследвания на религията в Нови сад, Сърбия, представено от Главния редактор Зорица Кубурич
. 18.30 – Коктейл


7 ноември, 2006 г., Заседателна зала на Института за философски изследвания

I заседание: Балкански културни архетипи и фигури - II
Водещ: Димитър Цацов

. 9.30 Иван Кацарски – Национални движения и формиране на балканските интелигенции
. 9.45 Ивелина Иванова – Иван Хаджийски между марксизма и народопсихологията
. 10.00 Людмил Петров – Исихазмът и душата на Изтока 
. 10.15 Милена Личева – Дънов и проблемът за  българските ценности
. 10.30-11.00 – Дискусия
. 11.00-11.15 – Кафе-пауза

II заседание: Балкански менталности
Водещ: Лилия Сазонова

. 11.15 Светла Страшимирова – Балканският Иисус: “матрицата” на Никос Казандзакис
. 11.30 Малина Тонова – “Отговорът на балканския Йов” на настъплението на модерната цивилизация (”Вълкадин говори с бога” – Йордан Йовков)
. 11.45 Благовеста Иванова, Саша Лозанова – Стилови индикатори за национална (балканска) идентичност в новата българска живопис (от Освобождението до средата на XX век)
. 12.00 Антоанета Николова - Прочитът на другостта в съвременната българска поезия
. 12.15-12.45 – Дискусия
. 12.45–14.00 - Обедна почивка

III Заседание: Човекът в контекста на регионалното и  универсалното
Водещ: Светла Страшимирова

. 14.00 Снежана Ставрева-Веселиновска – Биологиjа и глобализациjа
. 14.15 Снежана Ставрева-Веселиновска, Цане Мояноски – Стрес и психолошка екология
. 14.30 Надя Велчева – Професионалната култура и нейното бъдеще
. 14.45 Стефания Димитрова – За силата на водата и силата на огъня в битката за живота
. 15.00–15.30 – Дискусия
. 15.30-15.45 - Обобщение и закриване на конференцията – Латьо Латев


◊ СЪПЪТСТВАЩИ СЪБИТИЯ

• Изложба на издания от балканските страни по темата на конференцията;
• Изложба на книги, публикувани от членовете на изследователския проект “Балканската матрица: културни архетипи и модерни превъплъщения”, свързани с тематиката на конференцията и проекта;
• Фотографска изложба под наслов “Балканите – свети и светски места” (автор: Нонка Богомилова).

Изложбите ще бъдат разположени, както следва:
На 6 ноември, 2006 - Зала “Виктория” на Столична библиотека, IV етаж, пл. ”Славейков”;
На 7 ноември, 2006 - Заседателна зала на Института за философски изследвания, бул. "Патриарх Евтимий" № 6.
Автор: Нина Димитрова
02.11.2006 г. 21:56
Посетено: 597
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2943-balkanskata-kulturna-matritsa-i-evropeyskiyat-proekt