Научни форуми

ноември 2006 г.

С участието на режисьора Иван Станев
Постоянен семинар по текстология към Текстологическата школа на НБУ
Лекция на д-р Янош Тишлер
Конференция, посветена на танцовото изкуство
Окончателна програма на конференцията
Блогерите и блогването - на светло