Научни форуми

октомври 2006 г.

Велико Търново 2006
Международна интердисциплинарна научна конференция
Научна конференция по проект на МОН
По повод годишнините на Ст. Михайловски и П. П. Славейков
Терминологични и периодизационни аспекти
200 г. от отпечатването на сборника “Неделник” на Софроний Врачански
Четвърти литературен салон „Нобелирани и други - литература на прага”
Външната политика на САЩ и българо-американските отношения в наши дни
Балкански идентичности в българската култура