Научни форуми

Ибсен във времето

Програма на Международната научна конференция

Ибсен във времето


◊ СЪБИТИЕТО


Международна конференция на тема Ибсен във времето

6-8 ноември 2006 г.
Зала 1 на Ректората, Софийски университет “Св. Климент Охридски”


◊ ПРОГРАМАТА

6 ноември, понеделник

9.30 ч. Откриване на конференцията.
Приветствено слово на Н. Пр. Ролф Балцерсен, посланик на Норвегия в България

• Заседанието се води от Вера Ганчева
. 10.00 ч. Вигдис Юстад (Норвегия). Henrik Ibsen on the World’s Stage.
. 10.30 ч. Камелия Николова (НАТФИЗ). Хенрик Ибсен и Народният театър през 20-те и 30-те години на ХХ в.
. 10.50 ч. Светлана Панчева (Народен театър “Иван Вазов”). Хенрик Ибсен и Народният театър в периода 1945-2006.
. 11.10 ч. Михаил Неделчев (Нов Български университет). Българският ибсенизъм.
. 11.30 ч. Катя Кузмова-Зографова (Национален литературен музей). Сянката на Хенрик Ибсен върху българската литература от Иван Вазов до Никола Вапцаров.
. 11.50–12.30 ч. Въпроси към докладчиците. Дискусия

. 12.30–14.00 ч. Обед в университетския ресторант “Яйцето”.

• Заседанието се води от Антония Господинова
. 14.00 ч. Вера Ганчева (Софийски университет). Нора и Nora или щастието като социална структура.
. 14.20 ч. Евгения Тетимова (Софийски университет). За първия превод на “Куклен дом” на Хенрик Ибсен.
. 14.50 ч. Калина Лукова (Бургаски свободен университет). Рецепцията Ибсен-Метерлинк в критическите текстове на Антон Страшимиров.
. 15.10 ч. Антония Бучуковска (Софийски университет). Лингвистични аспекти в рецепцията на Хенрик Ибсен в България и Германия.
. 15.30 ч. Юрий Дачев (НАТФИЗ) “Интериорът като персонаж в драматургията на Ибсен”.
. 15.50 ч. Аглика Стефанова (Институт за изкуствознание, БАН). Постановката на Красимир Спасов по “Хеда Габлер” (Народен театър “Иван Вазов”, сезон 1994-95) – научният аргумент в живота и в изкуството.
. 16.10 ч. Красимир Спасов (режисьор). Творческото тълкуване на Ибсеновите драми.
. 16.10–16.30 ч. Въпроси към докладчиците. Дискусия


7 ноември, вторник

• Заседанието се води от Антония Бучуковска
. 9.30 ч. Кнут Брюнхилсвол (Норвегия). The Roots of Modernity. Aspects of Henrik Ibsen’s dramatic works.
. 10.00 ч. Снежина Панова (НАТФИЗ). “Росмерсхолм” и “Игра-сън” – паралели.
. 10.20 ч. Петър Хаджинаков (Пловдивски университет). Драматургията на Хенрик Ибсен – аспекти на модерността.
. 10.40 ч. Симона Сивкоф (Канада). A Century of Nora: from Ibsen to Jelinek.
. 11.00 ч. Ерика Лазарова (БАН). Хенрик Ибсен и проблемата за вечната женственост.
. 11.20 ч. Антония Господинова (Софийски университет). Пространството в драмите на Хенрик Ибсен.
. 11.40-12.00 ч. Елизария Рускова (Софийски университет). Наративът на газената лампа в реалистичните пиеси на Хенрик Ибсен.
. 12.00–12.30 ч. Въпроси към участниците. Дискусия.
12.30–14.00 ч. Обед в университетския ресторант “Яйцето”

• Заседанието се води от Елизария Рускова
. 14.00 ч. Томас Мохнике (Германия). The un(national) Peer Gynt. On the relationship of nationalism, сolonialism and mediality in Norway around 1870.
. 14.20 ч. Богдан Мирчев (Софийски университет). Хенрик Ибсен и идеите на натурализма в Германия.
. 14.50 ч. Надежда Михайлова (Софийски университет). Фееричното у Х.К. Андерсен и Хенрик Ибсен.
. 15.10 ч. Христо Станчев (Софийски университет). Символиката на мита в “Морската жена”.
. 15.30 ч. Борис Минков (БАН). Конструктът популярност. Бележки към рецепцията на Ибсен в България от началото на ХХ век.
. 15.50 ч. Светла Черпокова (Пловдивски университет). Ибсен – между принципа на археологията (Фуко) и анатомизацията на културата (Дерида).
. 16.10–16.30 ч. Въпроси към участниците. Дискусия.

. 18.30 ч. Откриване на изложбата “Драмата и Майсторът. Хенрик Ибсен и българската култура”, подготвена от Националния литературен музей в Столична библиотека.
Чаша вино.


8 ноември, сряда

• Заседанието се води от Евгения Тетимова
. 9.30 ч. Мая Вуковска (Югозападен университет, Благоевград). Героите на Ибсен – огледален образ на своя автор – реформатори, месии, социопати.
. 9.50 ч. Владимир Найденов (Софийски университет). За политическото у Ибсен.
. 10.10 ч. Стоян Радев (Театър на армията). За най-новата постановка на “Куклен дом” в България.
. 10.30 ч. Венета Дойчева (Театър „Българска армия”). За една съвременна интерпретация на „Куклен дом”.
. 10.40 ч. Елена Панайотова (Народен театър „Иван Вазов”). За работата й като режисьор по постановката на „Юн Габриел Боркман”.
. 11.00 ч. Александър Александров (СФД, СБП). Екранизациите на Ибсенови драми на световния филмов екран.
. 11.20 ч. Ингеборг Братоева (Институт за изкуствознание, БАН). Ибсен – драма и екран.
. 11.40 ч. Оповестяване на темите на “задочните” участници и на перспективата за издаване на докладите в сборник:
Людмил Димитров (Софийски университет). За “призраците” в драматургията. (Анти)ибсеновият дискурс на Чехов и Лев Толстой.
Людмила Малинова-Димитрова (Театрален колеж “Любен Гройс”). Равносметката Ибсен. Една позиция на П.Ю.Тодоров.
Мариета Гиргинова (Институт за литература, БАН). „Ибсен у нас” – легитимност и идентификация. Наблюдения върху една студия на П. Ю. Тодоров.
Елка Трайкова (Институт за литература, БАН). Двадесети век под знака на провокациите на Ибсен в българската литература.
Гергана Мей (САЩ) “… det aller deiligste som til er i hele verden”: Henrik Ibsen’s Works in the Light of French Post-Hegelian Theoretical Thought
. 11.45 ч. Въпроси към участниците. Дискусия.
. 12.00 ч. Закриване на конференцията.
. 16.00 ч. Прожекция на норвежка екранизация по Ибсенова драма (“Куклен дом”) във филмотечно кино “Одеон”.
Вход свободен за всички.
Автор: Вера Ганчева
03.11.2006 г. 09:21
Посетено: 732
Етикети: Ибсен
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2952-ibsen-vav-vremeto