Научни форуми

Национална конференция, посветена на Стефан Гечев

95 г. от рождението на писателя

◊ СЪБИТИЕТО

На 1 и 2 ноември 2006 г. в Русе ще се проведе Национална научна конференция "Стефан Гечев – отвъд традицията".

• Организатори:

. Община Русе,
. РУ "Ангел Кънчев" – Факултет природни науки и образование,
. РБ "Любен Каравелов" – Русе 
. Регионален исторически музей – Русе.

В рамките на това събитие РБ "Любен Каравелов" ще представи био-библиографията "Стефан Гечев (1911–2000)".


◊ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

. Председател:
Божидар Йотов – кмет на Община Русе

. Съпредседатели:
доц. д-р Марко Тодоров – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев”,
доц. д-р Руси Русев – декан на Факултет Природни науки и образование.

. Членове:
Володя Кенарев – зам.-кмет на Община Русе
ст.н.с. дфн Георги Василев – Агенция за работата на българите в чужбина – София
Крум Гергицов – зам.-директор и драматург на Драматичен театър „Сава Огнянов” – Русе
Йордан Палежев – писател
Жечка Калинова – директор на Регионалната библиотека „Любен Каравелов” – Русе
д-р Николай Ненов – директор на Регионалния исторически музей – Русе


◊ ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

01.11.2006 г., сряда, РУ „Ангел Кънчев”, Централен корпус

. 08.15–9.15 ч. Регистриране на участниците – зала 311.
. 9.30 ч. Откриване на конференцията – Заседателна зала - Приветствия и поздравления
. 10.00 ч. Пленарни доклади
. 11.30 ч. Посещение на манастира „Св. Димитрий Басарбовски” (сборен пункт пред Ректората)
. 14.00 ч. Първо и второ заседание в Клуба на дейците на културата – Русе
. 19.00 ч. Музикално-поетичен рецитал по текстове на Стефан Гечев
20.00 ч. Коктейл

02.11.2006 г., четвъртък

. 9.30 ч. Откриване в РБ „Любен Каравелов” на изложба с фотоси за живота на Стефан Гечев и с негови книги
. 10.15 ч. Трето заседание в сградата на Регионалния исторически музей – Русе
. 11.30 ч. Поетически поздрав
. 12.00 ч. Кръгла маса: „Стефан Гечев в литературното общуване от 1960 до 2000 г.”
Водещ - ст.н.с. дфн Георги Василев
. 13.00 ч. Закриване на научната конференция


◊ ДОКЛАДИ

· Йордан Палежев (Русе) – Аристократизмът на детството
· Пламен Дойнов (НБУ, София) – Завръщането на Стефан Гечев през 90-те години на 20 век

Първо заседание
01.11.2006 г., 14.00 ч. - Клуб на дейците на културата

Председател – Пламен Дойнов
. Надя Еремиева (София) - “Стефан Гечев – опасният ни Поет (Стефан Гечев и Джош Макдауъл за Процеса срещу Исус Назарянина)
. Крум Гергицов (ДТ, Русе) – Стефан Гечев – един самотник в българската драматургия
. Мира Душкова (Русе) – Покой и движение в поезията на Стефан Гечев
. Пламен Пенев (Русе) – Някои съпоставителни бележки върху поезията на Стефан Гечев и Георги Мицков в контекста на съвременната българска поетическа традиция
. доц. д-р Руси Русев (РУ, Русе) - Езиковата поетическа личност във „Въпроси” на Стефан Гечев
. Свежа Дачева (Швеция) - Духовни открития и философски тенденции в поезията на Стефан Гечев
         
Дискусия: 15.30–15.45 ч.
Почивка: 15.45–16.00 ч.

Второ заседание
Председател – доц. д-р Руси Русев

. Румен Горанов (МГ, Русе) – Свръхсетивният поглед през пролуките на световете
. гл. ас. Цеца Балевска (РУ, филиал Силистра) – Аспекти на модерността в структурата на Стефан-Гечевия роман
. Никола Бенин (РУ, Русе) – Стефан Гечев и европейската литература: типологически аналози
. Живодар Душков (РУ, Русе) – Стефан Гечев – между прозрението и утопията
. д-р Станка Георгиева (РУ, филиал Силистра) – Съмнения, безпокойство и възторг. Алберт Гечев за Балканския съюз и Балканската война

Дискусия: 17.15–17.30 ч.

Трето заседание
02.11.2006 г., 10.15 ч. - Регионален исторически музей

Председател – Йордан Палежев
. Здравка Михайлова (София) – Преводите на гръцки от Стефан Гечев
. Юлиан Жилиев (София) – Френският сюрреализъм – насън и наяве: преводите на Стефан Гечев
. ст.н.с. дфн Георги Василев (АРБЧ, София) – Идея за нов хуманизъм в творчеството на Стефан Гечев и Одисеас Елитис
. Иван Гранитски (София) – Духовните беседи със Стефан Гечев

Дискусия: 11.00–11.15 ч.
Почивка: 11.15–11.30 ч.

11.30–12.00 ч. Поетически поздрав
12.00–13.00 ч. Кръгла маса с участието на г-жа Кръстина Гечева, Любомир Левчев, Атанас Свиленов, Н. Влахакис и Я. Лиолиос
Автор:
01.11.2006 г. 07:47
Посетено: 1002
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/2931-natsionalna-konferentsiya-posvetena-na-stefan-gechev