Научни форуми

декември 2006 г.

Дискусия в Червената къща
Мисията на българската литература зад граница
Юбилейна научна сесия в чест на 70-годишнината на поета