Научни форуми

Българските „острови” на лингвистичната карта на Балканите

Международна научна конференция

▪ време и място 4-6 ноември 2005 г. СУ „Св. Климент Охридски” ▪ организатори Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски” и екипът на проекта Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици (българският език в славянско и неславянско обкръжение) ▪ повече за конференцията Конференцията е част от проекта Балканските традиции - съжителство на култури, религии и езици. Основни научни направления: балканско езикознание, езикови контакти, етнология, антропология. Работни езици: всички балкански езици, английски, френски и руски език. ▪ организационен комитет проф. дфн Петя Асенова, доц. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Василка Алексова, доц. д-р Искра Ликоманова, доц. д-р Ничка Бечева, д-р Марина Джонова ▪ програма на конференцията ▪ адрес за кореспонденция доц. д-р Йовка Тишева Катедра по български език Факултет по славянски филологии СУ “Св. Климент Охридски” бул. Цар Освободител № 15 София 1504 e-mail: balkans@slav.uni-sofia.bg
Автор:
25.11.2005 г. 11:35
Посетено: 986
Етикети: Балканите
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/1354-balgarskite-ostrovi-na-lingvistichnata-karta-na-balkanite