Научни форуми

май 2012 г.

Седмият форум от поредицата „Годините на литературата” на Департамент „Нова българистика” на НБУ
В рамките на Майските дни на културата "Сливенски огньове"
Дебат от поредицата публични форуми за интернет политика и Е-гражданственост
По повод отбелязването на 25 години секторна програма "Еразъм"
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Втора лекция от VIII пролетна лектория "Единство на времената"
Осми семинар-дискусия от поредицата "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"
Национална академична кръгла маса, организирана от Департамент „Нова българистика” на НБУ и LiterNet Медиа