Научни форуми

Регионална културна политика – ролята на общините

Осми семинар-дискусия от поредицата "Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България"

◊ СЪБИТИЕТО

Поредицата от мероприятия “Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България” на Гьоте-институт и Обсерватория по икономика на културата ще бъде продължена със семинар-дискусия на тема “Регионална културна политика – ролята на общините за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм”.

Събитието ще се проведе на 3 май 2012 г., четвъртък, от 9:30 ч. до 14:00 ч. в сградата на Гьоте-институт, ул. „Будапеща” 1, гр. София.

Целта на този семинар-дискусия е да постави на обсъждане тенденции и проблеми в регионалната културна политика, както и да генерира идеи за разработване на регионални и общински стратегии за подобряване на управлението и финансирането на изкуствата, културните и творчески индустрии на регионално и общинско ниво, за насърчаване на икономическото благосъстояние на отделните региони и за повишаване на продуктивността, но и иновативността и креативността на работната сила в регионален аспект.

Ще бъдат засегнати въпроси като: Каква е ролята на изкуствата, културните и творческите индустрии за устойчивото регионално развитие, в контекста на създаването на Национална стратегия за развитие на българската култура? Какви политики и финансови механизми биха могли да се използват за устойчивото развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии в регионален аспект? Каква е ролята на държaвата по отношение на регионалната културна политика?

За участие са поканени още представители на Министерство на културата, Министерство регионалното развитие и благоустройството, Националното сдружение на общините в Република България, Столична община, както и представители на различни изкуства, културни и творчески индустрии в България.


◊ ПРОГРАМАТА

Стимулиране развитието на културните и творческите индустрии в България


Съвместен проект на Гьоте-институт България и Обсерватория по икономика на културата

Регионална културна политика – ролята на общините за развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм

Семинар

3 май 2012 г., четвъртък, Гьоте-институт България, ул. "Будапеща" 1, София


9:00-9:30 - Регистрация

9:30-9:40 - Откриване
. Д-р Рудолф Барч, директор на Гьоте-институт България
. Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

9:40-10:20
Националната културна политика – стратегически перспективи за развитие на регионалните и общински политики
. Митко Тодоров, заместник-министър на културата, Министерство на културата

Децентрализация versus централизация на управление и финансиране на изкуствата, културните и творчески индустрии, културното наследство и културния туризъм
. Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата

10:20-11:00
Културата – от субсидията към инвестицията
. Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

"Творческа София" – представяне на стратегията за развитие на културата в Столична община
. Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София

11:00-11:30 - Кафе пауза

11:30-12:30
"Регионална културна политика" – представяне на резултати от анкетно проучване в общините
. Емил Върбанов, главен експерт, Национален фонд „Култура“

Регионални фондове за развитие на филмовата индустрия
. Галина Тонева, председател на Асоциация на филмовите продуценти

Регионални и общински стратегии за развитие на културното наследство
. Борислав Павлов, програмен директор “Културно наследство”, Обсерватория по икономика на културата

12:30-14:00 - Дискусия
Модератор: Диана Андреева, директор на Обсерватория по икономика на културата


Автор: Обсерватория по икономика на културата
01.05.2012 г. 16:05
Посетено: 1522
Етикети: научни форуми, Обсерватория по икономика на културата, семинар, културни и творчески индустрии в България, общини, Регионална културна политика
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14648-regionalna-kulturna-politika-rolyata-na-obshtinite