Научни форуми

Информационен и демонстрационен ден "Еразъм" в библиотечно-информационното образование"

По повод отбелязването на 25 години секторна програма "Еразъм"

Информационен и демонстрационен ден "Еразъм" в библиотечно-информационното образование"


◊ ПОКАНА

Заповядайте
на
 
Информационен и демонстрационен ден на тема

 "Еразъм" в библиотечно-информационното образование"


10 май 2012 г., четвъртък, 13.00 ч., зала 106
Университет по библиотекознание и информационни технологии,
бул. "Цариградско шосе" № 119

По повод отбелязването на 25 години секторна програма "Еразъм"


◊ ПРОГРАМАТА

. Диляна Пенева (Център за развитие на човешките ресурси). Честването на 25 години секторна програма "Еразъм".

. Ас. Белла Тетевенска (Нач. отдел „Протокол, международни проекти и академична мобилност”). Информационна презентация ”Еразъм" и УНИБИТ – възможности, партньори и перспективи”.
 
. Студенти-участници в Интензивни програми. Обзорна презентация „УНИБИТ и Интензивните програми по "Еразъм" в областта на библиотечно-информационните науки и науките за културното наследство”.

. Доц. д-р Таня Тодорова (Рък. катедра „Библиотечен мениджмънт”, координатор на ИП). Представяне на предстоящата ИП "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт – Академично лятно училище" (ИП БИКМ-АЛУ) в Загребския университет, Хърватска в периода 2-15 септември 2012 г. Партньори: УНИБИТ, Загребски университет, Хасеттепе университет в Анкара, Университет Париж Декарт.
 
. Лилия Еленкова (Асоциация за подпомагане на академичната общност, АПАО). За ползите от участие в Еразъм практики.

. Кръгла маса на тема „ЕРАЗЪМ" в моя академичен живот” с участието на студенти и преподаватели. Възможности за международно сътрудничество по линия на ЮНЕСКО междуфакултетската катедра "ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при УНИБИТ. Споделяне на опит и дискусия за бъдещето.


Очакваме Ви!


Автор: Организаторите
09.05.2012 г. 16:22
Посетено: 1322
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14704-informatsionen-i-demonstratsionen-den-erazam-v-bibliotechno-informatsionnoto-obrazovanie