Научни форуми

юни 2012 г.

Белетристика, поезия, художествено-документална литература, краезнание, езотерика, литературна критика
150 г. от рождението на проф. д-р Иван Шишманов и 40 г. НЕПС "Проф. д-р Иван Шишманов"
Черепът на Себастиан: обезглавяването в творчеството на Юлия Кръстева