Научни форуми

Научна конференция "Литература на близкото минало (1944-1989)"

Покана за участие

◊ ПОКАНА

Югозападeн университет „Неофит Рилски” – Благоевград
Филологически факултет. Програмен комитет: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, проф. дфн Милена Кирова,
доц. Албена Вачева, доц. д-р Иван Русков, проф. д-р Владимир Трендафилов, доц. д-р Стилиян Стоянов, проф. дфн Цв. Ракьовски, проф. д-р Сава Василев

. Организационен комитет: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, проф. д-р Владимир Трендафилов, доц. д-р Стилиян Стоянов, докт. Павлина Шейтанска, докт. Атанаска Методиева, докт. Павел Филипов


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в

Конференция на тема:

Литература на близкото минало (1944-1989)


Работни са всички славянски езици, немски и английски език.

Конференцията ще се проведе на 28–29 септември 2012 г. в Първи корпус на Югозападния университет, Благоевград, зала 114.

За участие в конференцията е необходимо до 30 юни 2012 г. да изпратите заявка за участие на имейл: blizkominalo@abv.bg; panayotova@swu.bg

Докладите, изнесени на заседанията, ще бъдат публикувани в сборник. Материалите за публикация очакваме най-късно до 10 октомври 2012 на адрес: blizkominalo@abv.bg

При регистрацията се плаща такса правоучастие в размер на 20 лв. Пътните и разходите на участниците по престоя са за сметка на институцията, в която работят.
Автор: Организаторите
09.05.2012 г. 14:51
Посетено: 1843
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/14703-nauchna-konferentsiya-literatura-na-blizkoto-minalo-1944-1989