Научни форуми

април 2012 г.

3 май 2012 г., четвъртък, УНИБИТ, зала 106
Сердикийският едикт - "едикт на толерантността" - и официализирането на християнството
Две лекции върху еврейството
Академичен кръг по сравнително литературознание