След-и

март 2008 г.

Варненският майстор спечели втора награда от конкурса "Човекът до мен"
Независимо издание за българска и преводна проза
Едно силно публицистично перо
Снимки, периодични издания, книги, документи
Ученици на Минчо Минчев свирят романси