След-и

април 2008 г.

Трети международен поетически фестивал “Шииристанбул”
Среща на български и руски творци
И децата участват в подготовката за празника
Религията като начин на живот
Фолклорът - да оставим нещо и след нас
Импулсът за изкуство е живот
Възпоменателна вечер за солиста на ансамбъл "Гоце Делчев" - Варна