In memoriam

2010 г.

Непримиримият му към човешките и обществените слабости характер се изявяваше в гражданската позиция, самоиронията и специфичния му стил на себеизразяване
Българската култура загуби ярък талант и светла личност
40 дни от смъртта на унгарския поет
Един от най-ярките съвременни български писатели
Тя беше от горните етажи на нашата култура и литература, но никой никога не й го каза
Изключителен пианист, композитор и педагог. И верен приятел...
Поклон пред големия човек и учен!
"Заради което всичко е"...