In memoriam

Почина проф. Розалия Ликова

Поклон пред големия човек и учен!

Почина проф. Розалия Ликова


Внезапно си отиде от нас професор Розалия Ликова. Изтъкнат учен, автор на много книги с приносно значение за българското литературознание, дългогодишен преподавател в Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, тя бе и открояваща се личност с високо морално съзнание, с нравствена и гражданска неподкупност. С трудовете си, посветени на най-значимото в нашата проза и поезия, с голямата си дарба на литературен критик, историк и теоретик, тя непрекъснато отстояваше представата си за един друг, по-истински начин на човешко съществуване.

Написаното от нея бе изстрадана съпричастност към ценностите, сътворени в името на истината, свободата и демокрацията. Унижавана и преследвана от тоталитарния режим, тя не се предаде на безсилието и отчаянието. И по-сетне, през последните двайсет години, като човек и творец тя съхрани иконоборческото си мислене, своята дръзновеност и съдбовната си обвързаност със съзидателните тенденции на нашия драматичен живот.

Поклон пред големия човек и учен проф. Розалия Ликова!  

Автор: Божидар Кунчев
08.04.2010 г. 10:52
Посетено: 2366
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/24/news/9660-pochina-prof-rozaliya-likova