Изложби

септември 2011 г.

Изложба астрална живопис на Цветана Николова
Галерия "Възраждане" представя Светла Косева
Проект „Вдишване-издишване - културната миграция днес”, куратор Надежда Джакова
Георги Ковачев–Гришата и Милка Пейкова
Представителството на СБХ – град Кюстендил
По повод 100 години от рождението на София Камбурова
Изложба живопис на Владимир Пенев
Опит за докосване до темата в творчеството на тридесет български художници от различни поколения