Изложби

Изложба "За Габрово"

Студентски дипломни работи с общи теми - урбанизъм, архитектура, градски дизайн, ландшафтна архитектура, културен туризъм

Изложба "За Габрово"


◊ СЪБИТИЕТО

Галерия "Орловска 10" и Сдружение "Артерия" представят

в рамките на културни събития „Локация Център”

Изложба за Габрово

12.–18 септември 2011 г.

откриване: 12 септември, 18:00
дискусия: 16 септември, 18:00

Галерия "Орловска 10", ул. "Орловска" 10, Габрово


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗЛОЖБАТА

На 12 септември 2011 г. в галерия "Орловска 10" ще се открие изложба на студентски дипломни работи с обща тема „За Габрово”.  Избрани са пет проекта, които имат за цел да предложат решение на различни проблеми за развитието на града. Ще бъдат представени конкретни идеи за интегриран подход в градското планиране, подобряване на социалната инфраструктура и физическата среда, развитието на нови културни продукти за община Габрово.

На 16 септември  от 18:00 часа ще се проведе дискусия за проектите, в която младите архитекти лично ще представят своите идеи.

Разработените теми са:

• Пространствена концепция за развитието на Община Габрово
Награда от Националния Център за териториално развитие НЦТР за цялостен подход

Мила Йолова и Димитрина Пиронкова,
Университет по строителство, архитектура и геодезия, специалност "Урбанизъм", випуск 2011

 
• Устройствен проект за културно-туристически продукт в област Габрово

Опазване на културното и природното наследство, неговото използване в сферата на културния туризъм

Нина Речникова, Ива Стоянова, Иван Колев, Ленко Григоров,
Университет по строителство, архитектура и геодезия, специалност "Архитектура", випуск 2010

 
• Център за съвременно изкуство "Кристо"

Дима Лекова,
Университет по строителство, архитектура и геодезия, специалност "Архитектура", випуск 2010

 
• Реконструкция на централна градска част – Габрово 

Виктор Христов,
Лесотехнически университет, специалност "Ландшафтна архитектура", випуск 2010

 
• Преустройство на централната промишлена зона Габрово - адаптация на фабрика "Успех"

Станимир Семов,
Университет по строителство, архитектура и геодезия, специалност "Архитектура", випуск 2011


Проектите ще бъдат представени на 25 табла с богато снимково и графично оформление.

. В изложбата ще вземе участие и Теодора Ницолова (Нов български университет, специалност "Сценография") с компютърна графика и фотография за Габрово.

Автор:
Галерия "Орловска 10", Габрово
Публикация:
08.09.2011 г. 09:09
Етикети:
студентикултурен туризъмархитектурагалерия Орловска 10изложбаГаброво
дипломни работи
ландшафтна архитектура
градски дизайн
урбанизъм
Посетено:
1767
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/13084-izlozhba-za-gabrovo