Изложби

септември 2011 г.

60 години от създаването на първата Художествена гимназия в България
Две самостоятелни изложби: Велимир Великов (скулптура) и Мирослав Йотов (живопис)
Студентски дипломни работи с общи теми - урбанизъм, архитектура, градски дизайн, ландшафтна архитектура, културен туризъм
Изложба живопис на Лора Маринова
По случай 150-годишнината от рождението и 70-годишнината от смъртта на големия индийски писател, поет, философ, педагог, композитор, общественик
Нора Ампова, Екатерина Раденкова и Калия Калъчева
20 живописни платна и подбрана част от подготвителните рисунки
Изложба на финалната селекция
Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2011