Изложби

октомври 2016 г.

28 октомври – 14 ноември 2016, галерия "Графит"
Изложба на преподаватели от Интернационалния университет на град Нови Пазар, Сърбия
27 октомври - 20 ноември 2016, галерия "Римини", София
„Daydreaming” от 26 октомври до 2 ноември 2016 в Галерия 2.0
27 октомври – 4 декември 2016, Национална галерия
Японска есен в Столична библиотека
20 октомври - 4 ноември 2016, Център за култура и дебат "Червената къща"
Изложба в Галерия 8, Варна, 21 октомври - 17 ноември 2016
21 октомври, 18:00 – откриване на галерията Æther с инсталация на Honey-Suckle Company и представяне на книгата им