Изложби

март 2009 г.

Контакти. Съзнателни и подсъзнателни, търсени и случайни
Типажи за анимационни филми, илюстрации и композиции
Посветена на 100-годишнината от независимостта на България
По случай 140-годишнината на БАН
40 фотографии и мултимедия, представящи фолклорния обичай "Сурва"
Мост между античността и съвремието
Две изложби в навечерието на Първа пролет