Изложби

декември 2015 г.

Втората част от проекта „План за действие"
Част от програмата на Гьоте институт "Ситуация София"
Междудепартаментна изложба, литературно четене и семинар на департаментите „Дизайн“ и „Нова българистика“ на Нов български университет
Събраните истории са за срещата между ресурсите на младите с тези на традиционната култура и възрастните хора
Изложба на авторски тиражи, уникати, печатни произведения
От 17 декември 2015 до 17 февруари 2016 г.
Произведения на Васка Емануилова, Вера Лукова, Георги Баев, Иван Ненов, Лика Янко, Николай Майсторов и други
12 декември 2015 – 31 януари 2016, галерия "Париж"