Изложби

"Бяло" - проект "Учител и Ученик" в галерия "Резонанс", Пловдив

Изложба на Катедра Метал към НХА, София

"Бяло" - проект "Учител и Ученик" в галерия "Резонанс", Пловдив


◊ СЪБИТИЕТО

"Бяло"

Изложба на катедра Метал към НХА, София
в проекта "Учител § Ученик"
на галерия „Резонанс”, Пловдив


15 декември 2015 - 15 януари 2016

Откриване на изложбата - 15 декември 2015 от 18.00 часа

Учителите: проф. Димитър Делчев, доц. Емил Бачийски, Емилия Крумова,  д-р Мирена Златева

Учениците: Гергана Труканова, Евгения Иванова, Евгения Илкова, Кая Ценкуловска, Мария Стоянова, Мона Раданова, Ралица Дековска, Теодора Савова


◊ ИЗЛОЖБАТА

БЯЛО
– бяло като безмълвието,
БЯЛО като връзката между учителя и ученика,
Бяло като DOCENDO DISCIMUS - учим докато преподаваме.

БЯЛО е изложба на концепти, пластични обекти и ювелирна скулптура обединени под един знаменател - форми за тялото. Акцентът е тялото, физическото ни присъствие в този свят, тялото като опорна точка и обект  в търсене на пластични и пространствени връзки. Форми за тялото е тема обединяваща обекти на скулптурата, мисълта и чувствата – форми от или във тялото, и обекти на  дизайна, мисълта и функцията - форми за тялото.

Изложбата показва работи, създадени специално за темата. Общата им черта е симбиозата между материалите метал, порцелан, стъкло, хартия, текстил. Проектът е създаден конкретно за вниманието на студенти и преподаватели от катедра Метал при НХА.

Куратор на проекта е д-р Мирена Златева. Може би е по-важно за нея като художник това, че обича предизвикателствата на различните материали и материи, както и самия формат - от малки ювелирни форми до среден формат – два метра - в дърво, метал, хартия. Тази й склонност може би е повлияла върху "кураторската" роля този път...

Д-р Мирена Златева участва в много разнородни проекти и изложби. Член е на ФИДЕМ (Световна федерация за изкуство на медала Federation International Art Medal) и СБХ секция Скулптура. Участва в Конгресите на ФИДЕМ като художник, в последния (през 2014 в София) и като лектор. Има доклади (конференции на НХА) и издадени материали (120 години българско изкуство, Изкуство и критика, Проблеми на изкуството) за медалната скулптура…


Автор: Галерия Резонанс
12.12.2015 г. 11:59
Посетено: 1388
Етикети: Пловдив, изложба, Галерия Резонанс, Мирена Златева, катедра Метал на НХА, БЯЛО
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/22609-byalo-proekt-uchitel-i-uchenik-v-galeriya-rezonans-plovdiv