Изложби

2023 г.

Български художници, образовани в европейски академии, в новия календар на Градската художествена галерия - Варна
12.12.2023 г. 12:09
Календарът включва знакови произведения от музейния фонд на Варненската галерия, сред чиито автори са едни от най-ярките художници от първата половина и средата на ХХ век
Бърз преглед