Музика

май 2017 г.

7 май 2017 г., 19:30 ч., Католическа катедрала „Св. Йосиф“ - София
Концерт от цикъла "Музикални вторници в зала БИАД"