Отзиви

2015 г.

За спектакъла на студенти от класа на проф. Снежина Танковска
За поетичната книга „Предмети” на Илиана Илиева
За книгата на Филица Софиану-Мълен „Prophetikon”