Проекти

януари 2018 г.

Високотехнологичният българо-португалски проект цели стотици деца да опознаят ледения континент без да напускат България
Презентация и дискусия на 25 януари от 19 часа в Център за култура и дебат "Червената къща"
19 януари 2018, 18:30 ч., Театрална зала, Ректорат на СУ
Проект на Нов български университет
В „The Box – Students City Art & Culture Area“ ще бъде показана изложбата „Визуални дебюти
11 януари, 19:00 ч., Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе
Още десет дни желаещите могат да подават своите кандидатури на сайта на организацията
Част от годишния семинар на европейската програма CinEd
Част от Отворения университет на Център за култура и дебат "Червената къща"