Научни форуми

октомври 2019 г.

2 ноември 2019, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Национална научна конференция - 17 и 18 октомври 2019, София
11-12 октомври 2019 г., Русенски университет „Ангел Кънчев”