Научни форуми

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

Национална научна конференция - 17 и 18 октомври 2019, София

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

 

◊ ПРОГРАМА

Национална научна конференция

Интерпретации и контекстуализации в българската литературна критика

17 и 18 октомври 2019, Американски център на Столична библиотека

Конференцията е посветена на 140-годишнината от рождението на Александър Балабанов, 140-годишнината от рождението на Симеон Радев, 90-годишнината от рождението на Тончо Жечев, 90-годишнината от рождението на Минко Николов, 75-годишнината от смъртта на Петко Росен. В програмата е включен и модул върху оперативната критика под наслов „Перипетиите на оперативната критика – преди и сега. В памет на Тодор Абазов“.

Проект „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от ФНИ.

 

17 октомври

10.00. Откриване на конференцията

Доц. д-р Елка Трайкова, Директор на Института за литература

Г-жа Юлия Цинзова, Директор на Столична библиотека

 

Водещ: Александра Антонова

10.30-10.45. Мария Огойска (НБУ). Симеон Радев като биограф на Българското възраждане

10.45-11.00. Михаил Груев (ДА „Архиви“). Семейният архив на Симеон Радев и Бистра Винарова

11.00-11.15. Елка Трайкова (ИЛ – БАН). Житейски и литературни диалози – Александър Балабанов и Симеон Радев

11.15-11.30. Михаил Неделчев (НБУ). Стилът/стиловете на един творчески и приятелски диалог: Александър Балабанов – Симеон Радев

11.30-11.45. Юлиан Жилиев (ТУ). „Класическо“ и „национално“ в разбирателство и в раздор: из критическите парадокси на Александър Балабанов

11.45.-12.00. Йордан Ефтимов (НБУ). Мандолината на Балабанов: Как мисли звукописа един класически филолог в епохата на модернизма

12.00-12.15. Наташа Христемова (91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“ – София). Константин Гълъбов – евро-българският модернист

12.15-12.30. Дискусия

12.30-13.00. Обедна почивка

 

Водещ: Пенка Ватова

13.00-13.15. Венцеслав Шолце (СУ „Св. Кл. Охридски“). Реализъм, догматизъм, импресионизъм. Към въпроса за разноречието на Симеон-Радевото критическо писане

13.15-13.30. Таня Казанджиева (СУ „Св. Кл. Охридски“). Александър Балабанов и Симеон Радев и периодичния печат за деца – проекции на родното

13.30-13.45. Дора Колева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). „Бурени“ – самоаналитичната поема на Александър Балабанов

13.45-14.00. Людмила Малинова (ИЛ – БАН). За някои критически текстове на Александър Балабанов

14.00-14.15. Кремена Митева (Регионален исторически музей – Добрич). „Маршът на Хехе“, или Александър Балабанов срещу Владимир Василев в литературнокритическия прочит на Йовковата военна проза

14.15-14.30. Дискусия и кафе пауза

 

Водещ: Александра Антонова

14.30-15.00. Пенка Ватова (ИЛ – БАН). Литературният преглед от началото на ХХ в. – критиката като подстъп към писането на история

15.00-15.15. Владимир Станчев (журналист). Щастливата борба от 1930-те години срещу поетичната представа за покварата на града в контекстуализации от П. Росен, М. Ралчев, Й. Бадев

15.15-15.30. Вера Хинчева (ИЛ – БАН). Как Петко Росен чете Стаматов

15.30-15.45. Мариета Иванова-Гиргинова (ИЛ – БАН). Опит за конструиране на канона в драмата. Цветан Минков и неговата история на българската драма

15.45-16.00. Виолета Дечева (НБУ). За „Брехт, или за значението на един литературен портрет за неговата рецепция в България

16.00-16.15. Емилия Алексиева (ИЛ – БАН). „Кризата в модерния западен роман“ на Минко Николов (Жан-Пол Сартр)

16.15-16.30. Александра Антонова (ИЛ – БАН). Критическата рецепция на Минко Николов

16.30-16.45. Дискусия

 

Водещ: Мариета Иванова-Гиргинова

16.45-17.00. Надежда Александрова (НБУ). Васил Пундев и Георги Константинов в сп. „Златорог“

17.00-17.15. Андриана Спасова (ИЛ – БАН). Васил Пундев: компаративистични прочити на възрожденската словесност

17.15-17.30. Дечка Чавдарова (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Малчо Николов и прекъснатите традиции в българската литературоведска русистика след 1944 г.

17.30-17.45. Георги Цанков (ИЛ – БАН). Тончо Жечев – духовен приемник на делото на Симеон Радев

17.45-18.00. Малина Тонова-Иванова (Американски колеж – София). Българската литературна критика в учебниците по литература

18.00-18.10. София Ангелова (Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“). Любовта в античната гръцка поезия според Александър Балабанов (резюме)

18.10-18.20. Николета Пътова (ИЛ – БАН). Александър Балабанов за театъра (резюме)

18.20-18.30. Радка Пенчева (Национален литературен музей). Приятелството между Петко Тодоров и Александър Балабанов (резюме)

18.30-18.40. Антония Гайдаржиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Симеон Радев спори с д-р Кръстев (резюме)

 

18 октомври

Водещ: Людмила Малинова

10.00-10.15. Виолета Русева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). „История на новата българска литература“ на Боян Пенев – литературен функционализъм

10.15-10.30. Росица Чернокожева (ИЛ – БАН). Спиридон Казанджиев за парадигмата на философията в сравнителен аспект с психоанализата

10.30-10.45. Нина Димитрова (ИИОЗ – БАН). Константин Гълъбов: Писатели и интелигенция

10.45-11.00. Владимир Сабоурин (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Ляво поколение, дясно поколение. Иван Мешеков и Ернст Юнгер

11.00-11.15. Румен Шивачев (ИЛ – БАН). За едно писмо на Иван Мешеков

11.15-11.30. Елена Азманова (ЮЗУ „Неофит Рилски“). Иван Грозев и Цветан Минков: интерпретации и контекстуализации на мистичното в българската литература

11.30-11.45. Дискусия

 

Водещ: Марин Бодаков

11.45-12.00. Жана Попова (СУ „Св. Кл. Охридски“). Критика за журналистиката, критика на медиите

12.00-12.15. Митко Новков. Оперативната критика: операции и ампутации

12.15-12.30. Пламен Петров (СУ „Св. Кл. Охридски“). (Зло)/употреби с/на оперативната критика през 70-те години на ХХ в. в България

12.30-12.45. Марин Бодаков (СУ „Св. Кл. Охридски“). Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски

12.45-13.00. Дискусия

13.00-14.00. Обедна почивка

 

14.00-15.30. Кръгла маса под наслов „Перипетиите на оперативната критика – преди и сега. В памет на Тодор Абазов“

15.30-15.45. Кафе пауза

 

Водещ: Александра Антонова

15.45-16.00. Красимира Кацарска (ЕГ „Л. Стоянов“ – Благоевград). Д-р Кръстев през очите на Александър Балабанов

16.00-16.15. Румен Шивачев (ИЛ – БАН). Психологическият дискурс у д-р Кръстев

16.15-16.30. Деница Астахова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Ролята на казанлъшкото „Литературно-научно списание“ в развитието на д-р Кръстев като литературен критик

16.30-16.45. Петър Велчев. Владимир Василев и д-р Кръстев

16.45-17.00. Димитър Кенанов. Старобългарският литературен модел и неговият език (Страници в памет на проф. Боян Ничев)

17.00-17.15. Десислава Бошнакова. Съвременна критическа рецепция на един поет

17.15-17.30. Никита Нанков. Неоригиналността като оригиналност? Людмил Стоянов и Едгар Алън По

17.30-17.45. Антоанета Алипиева (ШУ „Еп. Константин Преславски“). Петър Мутафчиев и Вера Мутафчиева. Наследства и разнобой  

 

 

Автор:
Организаторите
Публикация:
15.10.2019 г. 19:22