Научни форуми

септември 2019 г.

Национална научна конференция - 17 и 18 октомври 2019, София
11 и 12 октомври 2019 г., Русенски университет „Ангел Кънчев”