Научни форуми

Програма на Единадесетите Арнаудови четения 2019

11-12 октомври 2019 г., Русенски университет „Ангел Кънчев”

Програма на Единадесетите Арнаудови четения 2019

 

◊ ПРОГРАМА

Русенски университет „Ангел Кънчев”
Катедра „Български език, литература и изкуство”

Регионален исторически музей – Русе

Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе

XI Арнаудови четения 2019

Откриване на пленарната сесия

11 октомври 2019 г., петък, 13.00-14.30 часа, зала 2Г. 204 („Сименс“) в Корпус 2

Пленарен доклад

Проф. д-р Ренета Божанкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски). Изследване на съвременната литература в дигитална среда

Ренета Константинова (Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе) представя проекта Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов – познат и неизвестен.

 

Секция „Мхаил Арнаудов – личност творчество, идеи” 

Първо заседание: 15.00-16.30, зала 2Г. 407 (Втори корпус)

Председател: гл. ас. д-р Никола Бенин

Илияна Бенина, Никола Бенин (РУ „Ангел Кънчев“). Книгите по българска литература след Освобождението в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов – изследователски търсения и библиографски ценности.

Силва Василева, Геновева Генчева, Христина Везирева (Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе). Любен Каравелов в личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов.

Тони Зарев (София). Участието на Михаил Арнаудов в Балканската война.

Марияна Няголова, Николай Кузьминов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Московски държавен областен университет). Михаил Арнаудов като изследовател на научното и литературното творчество в навечерието и по време на Втората световна война.

Антонина Якимова (Сдружение за украинските организации в България). Михаил Арнаудов – бележит български шевченковед.

Капка Иванова (Русе). Неизвестно писмо на Кръстю Генов до Михаил Арнаудов.

Дискусия: 16.30-17.00

 

Секция „Фолклор и етнология“

Първо заседание: 15.00–16.30, зала 2Г.405 (Втори корпус)

Председател: проф. д-р Николай Ненов

Стефана Йорова (Регионален исторически музей – Русе). Култът към нимфите и местните представи за самодивите по българските земи.

Владимир Пенчев (Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН). „Виждах вече като на длан, че Македония е българска“ (Владимир Сис и неговата „Македония“ (1914).

Ренета Рошкева (Регионален исторически музей – Русе). Конгресите на Българския женски съюз.

Виктория Друмева (Регионален исторически музей – Русе). Човек и природа: музейни образователни модули към проект „Културна екосистема“.

Силвия Трифонова-Костадинова (Регионален исторически музей – Русе). Три уникални помагала за музейна педагогика.

Искрен Великов (Регионален исторически музей – Русе). Модел за музейна репрезентация на националното Възраждане.

Искра Тодорова (Регионален исторически музей – Русе). Рефлексии на „мрежата“ върху традиционната празничност.

Николай Ненов (Регионален исторически музей – Русе). Дунавската рибена чорба – нематериално културно наследство.

Дискусия: 16.30-17.00

 

Секция „Езикознание“

Първо заседание: 15.00 – 16.30, зала 2Б. 408 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Емилия Недкова

Дойчил Войводич (Новосадски университет, Сърбия). К вопросу о структурно-семантических компонентах уступительной обусловленности.

Мая Крстич (Новосадски университет, Сърбия). Глагол представлять (собой) и его эквиваленты в сербском языке.

Диана Благоева-Стефанова (Институт за български език – БАН). Българската академична тълковна лексикография – състояние и перспективи.

Руси Русев (РУ „Ангел Кънчев“). За семантиката на собственото име като лексикална единица.

Емилия Недкова (РУ „Ангел Кънчев“). По въпроса за обновяването и обогатяването на лексиката в българския език чрез лексикални иновации с разговорен и жаргонен характер.

Андрей Бобев (Кирило-Методиевски научен център на БАН). Бележки върху средновековната ръкописна традиция на Книгата на Йов сред православните  славяни.

Оксана Леонтиева (Международная языковая школа „Новамова”, Украйна). Когнитивная система автора как комплекс внутренних когниций личностных потенциалов.

Дискусия: 16.30-17.00 ч.

 

Секция „Литературознание“

Първо заседание: 15.00-16.30, зала 2Б.409 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Мира Душкова

Александър Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“). Елин-Пелиновата книга „Черни рози“ и Тургеневите стихотворения в проза.

Вера Хинчева (Институт за литература – БАН). Разказите на Георги Стаматов  – каталог на престъплението.

Андрей Ташев (Институт за литература – БАН). Морето в белетристиката на Матвей Вълев: образи и значения.

Мира Душкова, Живодар Душков (РУ „Ангел Кънчев“). Животът и творчеството на Йордан Просеничков (Николай Елхов) в контекста на русенския културен живот на 20-те години на ХХ век.

Елица Георгиева (РУ „Ангел Кънчев“). Поглед към разказвача и неговите приказки – за езиковата личност на Джоузеф Джейкъбс и неговия сборник „Английски приказки“.

Петя Абрашева (ПГСА „Пеньо Пенев“ – Русе). Време и образ в романа „Годините“ на Вирджиния Улф.

Дискусия: 16.30-17.00 ч.

 

Секция „Културология“

Първо заседание: 15.00-16.30, зала 2Б.407 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Велислава Донева

Диана Маринова (Русе). „Такъв бе Ян Хус” и „Такъв е българският войник“ – две близки по дух национални емблеми на Владимир Сис от 1915 г.

Веселина Антонова, Диана Коларова (Русенска опера). Русенци в зората на българската опера.

Велислава Донева, Ния Пенева (РУ „Ангел Кънчев”). Първите възрожденски стъпки на театралното „позорище“ – „Принос на бъдущия наш народен театръ“.

Ася Кулева (МГ „Баба Тонка” – Русе). Феноменът ученически и училищен  театър.  100 години театрална трупа към Математическа гимназия „Баба Тонка” – град Русе.

Мариана Любенова Димитрова (РИМ – Русе). Фотографският албум на семейство Нойвирт.

Нора Голешевска  (СУ „Климент Охридски“). Визуалното наследство на Любомир Далчев – приемственост, конфликти, реинтерпретации.

Дискусия: 16.30-17.00

 

12 октомври 2019 г. (събота)

Секция „Литературознание“

 Второ заседание: 9.30-11.30, зала 2Б. 409 (Втори корпус)

Председател: доц. д-р Мира Душкова

Румен Горанов (МГ „Баба Тонка“ – Русе). Великото изпитание на духа.

Калина Захова (Институт за литература – БАН), Има ли какво да научат природните науки от българската литература.

Ивайло Димитров (ШУ „Епископ Константин Преславски“). Самотата в поезията на Иван Вазов през 80-те години на ХІХ век.

Юлиан Жилиев (София). Общността на европейските писатели" (1958 1969) и българското „размразяване“.

Звезделина Братанова (СУ „Възраждане“ – Русе). Да уловиш мига в стих (Литературният конкурс „Стих и щрих“ на СУ „Възраждане“ – Русе).

Дилян Гатев (УНСС – София). Спецификата на конструираната европейска другост при Марк Твен.

Дискусия: 11.30-12.00

 

Секция „Културология“

Второ заседание: 9.30-11.30, зала 2Б.407 (Втори корпус)

 Председател: д-р Веселина Антонова

Благица Стоянова (Локален археологически и исторически музей „Теракота“ – Виница, Северна Македония). Теракотните икони от Виничко кале.

Юлияна Иванова (Локален археологически и исторически музей „Теракота“ – Виница, Северна Македония). Коколов рид – селище и некропол.

Йовица Илиев (Дом на културата – Виница, Северна Македония). Пайонското кралство.

Иво Маринов Братанов (СУ „Христо Ботев“ – Русе). Към въпроса за културологичните идеи на Никола Михайловски.

Пламен Коларов (Българска генеалогична федерация „Родознание“). Русенските сътрудници на списание „Български турист“ през 30-те години на миналия век.

Дискусия: 11.30-12.00

 

Съпътстваща програма

11.10. 2019 г. (петък)

17.00-19.00

Място: Зала „Сименс“, 2Г.204 , Русенски университет, Корпус 2

  • Лекция на тема: Дигиталната хуманитаристика и съвременният университет. Лектор: проф. д-р Ренета Божанкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

11.00-18.30 ч.

Място: Регионална библиотека „Любен Каравелов”, ет. 2

  • Изложба Михаил Арнаудов и Българското Възраждане

18.00 ч.

Място: Екомузей с Аквариум

  • Откриване на изложбата „Сливане“ – по повод 30 години фестивал за съвременно изкуства „Процес-Пространство“ и 20 години симпозиум „Ломея“. Изложбата ще открие Христина Бобокова, президент на Фестивала.

19.00 ч.

Място: Регионален исторически музей, зала „Русе“

  • Откриване на изложбата „Керамични икони от Виничкото кале“

20.00 ч. – Ресторант „Чифлика”

 

12.10.2019 г. (събота)

9.30-17.00 ч.

Място: Регионална библиотека „Любен Каравелов”, ет. 2

  • Изложба Михаил Арнаудов и Българското Възраждане

 

 

Автор: Никола Бенин
08.10.2019 г. 19:20
Посетено: 1054
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30261-programa-na-edinadesetite-arnaudovi-cheteniya-2019