Научни форуми

ноември 2019 г.

Краен срок за подаване на заявките: 31 декември 2019 г.
Участват изследователи от САЩ, Русия, Полша и четири български висши училища
Регионална конференция "100 години Ньойски договор - национална драма, аспекти и настояще"
Краен срок за изпращане на предложения за доклади - 15 ноември 2019 г.
Национален форум с международно участие - 7 ноември, хотел „Рамада“, гр. София