Научни форуми

Кръгла маса "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе"

2 ноември 2019, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Кръгла маса "Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе"

 

◊ СЪБИТИЕТО

Институт за литература – БАН

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Френски институт в София

 

Кръгла маса

Билингвизмът. Езикът като lieu de mémoirе

2 ноември 2019
Софийски университет, Конферентна зала

 

Вниманието ще бъде насочено към представянето автори и творби, които присъстват в две и повече литератури, към явления, които надхвърлят езиковите и държавните граници. Ще бъдат потърсени мотивите за избора на втори език – живот в друга среда, престиж на втория език и втората култура… Изборът на език ще се разгледа в контекста на културната памет и местата на паметта.

Работата на кръглата маса ще вземат участие учени от Франция, Белгия, Гърция и Швейцария.

Предвижда се материалите да бъдат рецензирани и публикувани в списанията Études balkaniques, Colloquia Comparativa Litterarum и „Литературна мисъл“.

Организационен комитет: Проф. дфн Николай Аретов (Институт за литература – БАН), проф. дфн. Румяна Л. Станчева (Софийски университет) и проф. д-р Раймонд Детрез (Гентски университет)

Кръглата маса се организира с любезното участие на Френското посолство и Френският институт в София.

 

◊ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

2 ноември 2019
Софийски университет, Конферентна зала

9.00-11.00

Водещ Румяна Л. Станчева

Откриване

Елка Трайкова (директор на Института за литература)

. Мари Врина-Николов (Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales, Париж), Многоезичието като "non-lieu de mémoire" в българското литературно пространство (XIX-XX в.)

. Раймонд Детрез (Гентски университет), Билингвизъм и функционирането му в диглосийно общество (Белгия и България)

. Надя Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Ролята на гръцкия език в областта на стопанския живот на Балканите през ХІХ в.

. Ана Лулева (Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН), Традиции, традиционализация и културна полиглосия в съвременното българско общество

Дискусия

Кафе пауза

 

11.30-13.00

Водещ Рая Заимова

. Alain Vuillemin, (Université « Paris-Est », France), Bilinguisme et repli sur soi : les choix de Lubomir Guentchev

. Herkül Millas, (Athen), Bilingualism and ethnic identity

. Bruno Kartheuser (Busselle), Deux rames, deux langues. Écrire en Belgique germanophone

. Евелина Ламбрева Йекер (Цюрих), Да пишеш на два езика между две култури

Дискусия

Обедна почивка

 

14.00-15.30

Водещ Николай Аретов

. Пенка Данова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Билингвизмът латински-италиански в канцеларската практика на старите италиански държави (XV–XVIII век)

. Румяна Л. Станчева (Софийски университет), Френският език като медия за писатели от Югоизточна Европа в годините между двете световни войни. Панаит Истрати и Петър Увалиев (Roumiana l. Stantchéva, Le français en tant que média pour les écrivains de l'Europe du Sud-Est dans l'entre-deux-guerres. Panait Istrati et Petar Ouvaliev)

. Рени Йотова (Софийски университет) Reni Yotova, Le bilinguisme dans les littératures d'expression française en Europe centrale et orientale: l'expérience de l'exil

. Маргарита Серафимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Margarita Serafimova, L’espace littéraire transnational : entre les stratégies d’écriture et les discussions théoriques

Дискусия

Почивка

 

16.00-17.30

Водещ Раймонд Детрез

. Рая Заимова (Институт за балканистика с център по тракология – БАН), Католически образователни институции в Османската империя през XIX в.

. Николай Аретов (Институт за литература – БАН), На какви езици говорят и пишат просветителите. Няколко частни случая

. Надежда Александрова (Софийски университет), Билингвизмът и българските авторки от XIX век

. Николета Пътова (Институт за литература – БАН), Езиците на театъра - през словото и отвъд него

. Olena Berezovska Picciocchi (L’université Corse Pascal Paoli), Vivre sa langue, vivre ses langues

Заключителна дискусия

*

Време за презентация – 15 минути.

Работни езици - български, френски и английски. Българските доклади са придружени с резюмета (презентации) на френски или английски.

Автор:
Организаторите
Публикация:
31.10.2019 г. 14:03
Посетено:
1641
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30213-kragla-masa-bilingvizmat-ezikat-kato-lieu-de-m-233-moire