Научни форуми

II Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“

24-26 октомври 2019, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив

II Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“

 

◊ СЪБИТИЕТО

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ открива втората Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“

Престижният научен форум ще се проведе между 24 и 26 октомври 2019 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на науката и образованието по договор № КП-06-МНФ/23 от 16.07.2019 г. с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и координатори д-р Весела Казашка и д-р Васил Колев.

Събитието се открива в четвъртък от 9.30 ч. в Концертната зала на АМТИИ. Приветствие към регистрираните повече от 50 участници от шест държави - САЩ, Русия, Полша, Румъния, Казахстан и България ще отправи ректорът на академията проф. акад. Милчо Василев.

Пленарните доклади са поверени на ръководителя на проекта проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак от АМТИИ, ректора на Музикалната академия „Карол Липински“ – Вроцлав, Полша проф. д-р Гжегош Кузински, проф. дпн Инна Федотенко от Тулския държавен психолого-педагогичеки университет – Русия и проф. Калин Кирилов, преподавател във Факултета по музика на Университета в Тоусън, САЩ.

Във форума участват и представители на шест български висши училища - Националната музикална академия, Софийския университет,  Великотърновския университет, Пловдивския университет, Нов български университет и Югозападния университет, както и докладчици от бизнеса и други институции.

За модератори на научните панели са избрани проф. д-р Галина Лардева - декан на факултет „Изобразителни изкуства“ в АМТИИ, проф. д-р Емилия Константинова - преподавател по артмениджмънт и проф. д-р Любомир Караджов - професор по теория на изкуствата в АМТИИ.

С цел да надградят и развият конференцията чрез участието на нови партньори и съмишленици, тази година организаторите предвиждат Кръгла маса на студентските съвети на четири от висшите училища в града – Университета по хранителни технологии, Аграрния университет, Медицинския университет и студентския съвет при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”.

Статиите и докладите, предоставени в конференцията, ще бъдат анонимно рецензирани и отпечатани в сборник, който е включен като издание на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” в базата данни на Националния център за информация и документация - НАЦИД.

 

Автор: АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив
23.10.2019 г. 13:44
Посетено: 702
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/30326-ii-mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-nauka-obrazovanie-i-inovatsii-v-oblastta-na-izkustvoto