Научни форуми

октомври 2015 г.

По време на кампанията научният архив се обогати с нови 72 материала
Редовно заседание на Българско общество "Ф. Достоевски"
Част от лекционно-семинарен цикъл „Повторение и модели: трансформации“
Софийски литературоведски семинар
Българско общество "Ф. Достоевски" открива сезон 2015/2016