Научни форуми

Светата земя у Достоевски: имена и топоси

Българско общество "Ф. Достоевски" открива сезон 2015/2016

Светата земя у Достоевски: имена и топоси


◊ СЪБИТИЕТО

Българско общество "Ф. Достоевски"

Откриване на сезон 2015/2016
на 5 октомври 2015 г., понеделник, 17.00 ч.
Зала на Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (2 ет.)


Емил Димитров
ще говори на тема:

"Светата земя у Достоевски: имена и топоси"

Светата земя – топосът на Светото Писание – не присъства непосредствено в „текста Достоевски”, а по-скоро – като алюзия, препратка, смътен спомен. От една страна, към нея препраща Текстът: „Кана Галилейска” („Братя Карамазови”) е Кана Галилейска; от друга, Името: Капернаумов („Престъпление и наказание”) извиква Капернаум.

Не само времената, но и местата у Достоевски са сякаш нанизани едно в друго; действието протича в конкретния хронотоп, точно в този ъгъл на точно този град, но заедно с това – там и тогава – в пространството на Палестина и времето на Спасителя.

С мултимедия: „На хаджилък по Светите земи”.


Автор: Българско общество "Достоевски"
01.10.2015 г. 17:59
Посетено: 891
Етикети: Емил Димитров, лекция, заседание, Българско общество Достоевски, имена и топоси, Светата земя у Достоевски
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/22040-svetata-zemya-u-dostoevski-imena-i-toposi