Научни форуми

Богомилството – резултат от Христовото учение и проявление на Балканите от I до X век

Втора научна конференция

Богомилството – резултат от Христовото учение и проявление на Балканите от I до X век


◊ СЪБИТИЕТО

"Богомилството – резултат от Христовото учение и проявление на Балканите от I до X век“

Втора научна конференция

31 октомври 2015, от 10.00 до 15.00 ч.,
ИЕФЕМ - БАН зала 19 
Вход от ул. „Московска“ 6а

На 31 октомври 2015 г. от 10.00 до 15.00 ч. в зала 19 на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН ще се проведе II Научна конференция „Ролята на българите в световната история“ на тема „Богомилството – резултат от Христовото учение и проявление на Балканите от 1 до 10 век“.

Организатор на събитието е Културно–просветен център „НАЧАЛО“. Съорганизатори са ИЕФЕМ - БАН и АНДАРИ.

Конференцията е посветена на 1 150 г. от официално приетата дата на покръстване на българите през 865 г. и се провежда в навечерието на Деня на Народния будител.

Целта на конференцията е да обедини познанията на специалистите от различните исторически периоди и да покаже взаимовръзките и нишката в духовното и културно развитие на Балканските народи. Участници ще бъдат д-р Весела Трайкова, гл. ас. в Институт за исторически изследвания към БАН; Йордан Табов, проф. д.н. към БАН, Петко Атанасов, изследовател и публицист; акад. Йордан Иванов и Анна Зографова, член-кореспондент на МАБИК; Христо Прусоров, Гергана Шишиньова, изследователи на българското християнство и разпространението му в Европа; Йордан Йорданов, Културно-просветен център „НАЧАЛО“, изследовател, общественик, писател и лектор по въпросите на българската култура и история. 

По време на конференцията ще бъдат изнесени исторически доклади, които ще обхванат целия период на християнизиране на Балканите, проследени по етапи. Най-голямо внимание ще се обърне на периодите на ранното християнство; приемането му за официална религия в Римската империя; дейността на Св. братя Кирил и Методий и учениците им; българското покръстване през 865 г. и дейността на цар Симеон, и синовете му за създаване на българските книжовни школи и разпространението на просветителското им дело на Балканите и в Европа.

Входът за конференцията е свободен.


◊ ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

10-12 ч. Доклади по темата:

. „Ранното християнство и Юстиниана Прима“ – д-р Весела Трайкова, гл. ас. в Институт за исторически изследвания към БАН;
. „Мандорлата на българските икони и фрески“ – Йордан Табов, проф. д.н. към БАН;
. „Моят прочит на термина богомилство“ - Петко Атанасов, изследовател и публицист;
. „Неизвестни подробности за Боянската църква и за ктиторите“ – акад. Йордан Иванов и Анна Зографова, член-кореспондент на МАБИК;
. „Приноса на богомилите за Ренесанса на Европа. Разпространение в Босна и Херцеговина, Хърватска, Италия и Франция и др.“ – Христо Прусоров, Гергана Шишиньова, изследователи на българското християнство и разпространението му в Европа;
. „Богомилството – нови проучвания“ – Йордан Йорданов, Културно-просветен център „НАЧАЛО“, изследовател, общественик, писател и лектор по въпросите на българската култура и история. 

12-13 ч. Почивка

13-15 ч. Дискусия по темата


За информация и контакт:
Йордан Йорданов - Председател на Културно-просветен център „НАЧАЛО“, centar_nachalo@abv.bg, моб.тел. 0988 37 44 11

Автор: АНДАРИ
27.10.2015 г. 13:56
Посетено: 1267
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/22217-bogomilstvoto-rezultat-ot-hristovoto-uchenie-i-proyavlenie-na-balkanite-ot-i-do-x-vek