Научни форуми

Международна инициатива „Open Access“ в Нов български университет

По време на кампанията научният архив се обогати с нови 72 материала

Международна инициатива „Open Access“ в Нов български университет


◊ СЪБИТИЕТО

За осми пореден път, тази година, от 19 до 25 октомври, се проведе международна седмица, посветена на движението „Open Access“. Събитието премина под надслова „Отворени за сътрудничество“. Нов български университет отбеляза седмицата, като представи в социалните медии преподаватели от университета, които са депозирали голяма част от своите произведения в Научния електронен архив:

• Доц. д-р Ивайло Стайков, преподавател от департамент „Право“: 72 материала, публикувани в периода от 1996 г. до сега в областта на трудовото и осигурителното право.

• Доц. д-р Ботьо Захаринов, преподавател от департамент „Природни науки“: 48 документа на кирилица и 15 на латиница, публикувани в периода от 2001 г. до сега в области като: екологични опасности и взаимодействия, екологичен мониторинг, опазване на почвеното разнообразие, биогорива и биоенергия.

Проф. Мони Алмалех, д.н., преподавател от департамент „Нова българистика“ и Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания: 36 документа на кирилица и 21 на латиница, публикувани в периода от 1996 г. до сега в области като: общо, сравнително и приложно езикознание, семиотика, българистика, иврит и еврейска култура, библейски изследвания, наука за цвета.

Проф. Иван Касабов, д. н., преподавател от департамент „Нова българистика“ и Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания: 38  документа на кирилица и 16 на латиница, публикувани в периода от 1981 г. до сега в области като семантиката и лексикология.

Гл. ас. д-р Ваня Хаджиева, преподавател от департамент „Бизнес администрация“: 49 документа, публикувани в периода от 2000 г. до сега в области като: борси и борсова търговия, цени, пазари и пазарни структури, контролинг, човешки капитал и туризъм.

По време на кампанията научният архив се обогати с нови 72 материала. По-голямата част от тях са предоставени от Лаборатория за управление на рискове, която се включи в инициативата и осигури свободен достъп до публикувани през 2013 г. и 2014 г. свои доклади, които разглеждат теми за политическата констелация, доверието в институциите, демографските рискове, сигурността и кризата в енергетиката.

Научният електронен архив на НБУ съхранява и предоставя свободен достъп до над 1800 научни публикации, като само за една седмица е посетен 793 пъти от 576 уникални потребители от 18 страни в света, между които са САЩ, Великобритания, Испания, Русия, Франция и други.


Автор:
НБУ Библиотека
Публикация:
30.10.2015 г. 13:41
Посетено:
1230
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/22249-mezhdunarodna-initsiativa-open-access-v-nov-balgarski-universitet