Научни форуми

ноември 2014 г.

Финалното събитие за тазгодишния курс "Въведение в съвременното изкуство" ни среща с един от големите колекционери на българско съвременно изкуство
3 години Българско общество "Ф. Достоевски"
Инициатива на Института за литература при БАН
Национална научна конференция, организирана от СУ "Св. Кл. Охридски" и Института по литература при БАН
Рене Беекман изнася втората лекция от образователната платформа "Въведение в съвременното изкуство" с вход свободен в СГХГ
18 ноември 2014, 16:30 ч., Национален археологически музей София
Национална научна конференция, организирана от НБУ