Научни форуми

ноември 2010 г.

Домакините на международния научен форум връчват почетен диплом на испанския посланик
В рамките на общия преглед на СПБ на преводаческата продукция за периода 2008-2009 г.
Академичен четвъртък в Университетска библиотека при ВТУ
За политическия и граждански ангажимент на съвременните творци от Дунавския регион
Какво е авангардното в руския авангард