Научни форуми

октомври 2010 г.

Посветена на 100-годишнината от изследванията на академик Николай С. Державин в Бесарабия
Обсъждане на възможностите за справяне с кризисната ситуация
100-годишнина от установяването на дипломатически отношения между Кралство Испания и Република България
Беседи и дискусии, предназначени за българските литератори, преводачи и унгаристи
Международна научна конференция, 21-23 октомври 2010 г. - Русе
Лекция на испанския историк Хосе Антонио Лисбона