Научни форуми

Уъркшоп: "Модели на мислене на бъдещето"

София, 7 и 8 ноември 2010

◊ СЪБИТИЕТО

Институтът за съвременно изкуство – София
и Културният център на Софийския университет
организират

Уъркшоп: „Модели на мислене на бъдещето”
7-8 ноември 2010

В рамките на две инициативи:
• серията на Културния център на СУ „Културна история на съвременността”
• конференцията на Институт за съвременно изкуство "Наказанието на капитал/а/изма – невъзможността да се въобрази бъдещето” (Capital(ism's) Punishment - the inability to imagine a future"), част от проекта на ИСИ – София “Изкуство на градската намеса” (Art of Urban Intervention)


◊ ПОВЕЧЕ ЗА ФОРУМА

Уъркшопът иска да повдигне следните проблеми:
Привидна или реална безалтернативност на капитализма, възможности за „критика без утопия”, история и алтернативни истории на утопиите и мисленето за бъдещето, границите на въображението, както и възможността да бъде мислен субектът отвъд капиталистическите рамки. Кои са възможните агенти на подобно алтернативно мислене? Каква е ролята на съвременното изкуство? Каква е ролята на този тип съвременно изкуство, което активно се намесва в градската среда?
 
Като част от работата по проекта “Изкуства но градската намеса”, "Наказанието на капитал/а/изма – невъзможността да се въобрази бъдещето” (Capital(ism's) Punishment - the inability to imagine a future) продължава проблематиката на Визуален семинар от 2003-2006 г. (занимавал се с изследвания и интервенции в интерфейса на София). Търси се съпоставка в работата с два типа градски субект:
а) конструиран от нео-капиталистическото развитие в обществото и града след 1989 г.;
б) проблематизиран като невъзможен в контекста на класическия капиталистически град в западна Европа. Работата по тази част от проекта продължава с презентации на 8 ноември, понеделник, в ИСИ - София (вж. програмата по-долу).
 
Уъркшопът e своеобразна увертюра към предстоящата научна конференция „Модели на мислене на бъдещето”. Той дава възможност в София да бъдат поканени да изнесат реферати чуждестранни и български културолози, философи, социолози, куратори, изкуствоведи, теоретици и активисти, работещи по сходна тематика и да се създадат условия за съпоставяне на различни гледни точки в свободна дискусия.

• Участници в уъркшопа: проф. Марион фон Остен, Виена; проф. Екатерина Дьогот, Москва; проф. Стилиян Йотов; д-р Боян Манчев; доц. Александър Кьосев; доц. Тодор Христов.

Място на провеждане:

. 7 ноември 2010, неделя, 11:00-14:00 ч.
Софийски университет, Нова конферентна зала, южно крило на СУ, вход от ул. "Шипка"

. 8 ноември 2010, понеделник, 11:00-14:00 ч. и 18:00-20:00 ч.
Галерия ИСИ, бул. "Васил Левски" 134 (вход от ул. "Екзарх Йосиф")


◊ ПРОГРАМАТА

7 ноември 2010, неделя
11:00-14:00
Софийски университет, Нова конферентна зала, южно крило  на СУ, вход от ул. Шипка

11:00
Откриване, Културен център на Софийския университет, Институт за съвременно изкуство - София

11:10
Проф. Марион фон Остен, Академия за изящни изкуства, Виена
Тема: Пост-капиталистическият „АЗ”.

11:40
Проф. д-р Екатерина Дьогот, Член-кореспондент на Академия на изкуствата на Русия, Москва; преподавател във Школа по фотография и мултимедия „Ал. Родченко”, Москва
Тема: (предстои да се уточни)

12:10
Доц. Тодор Христов, СУ
Тема: Неолиберализмът, пост-капиталистическата субективност и провалът

12:30
Д-р Боян Манчев, СУ – Философски колеж, Париж
Тема: Светът след проекта. Критика или умора?

12:50
Проф. Стилян Йотов, СУ
Тема: За управлението на звездите   

13:10
Доц. д-р Александър Кьосев, СУ
Тема: Има ли утопията бъдеще в своето минало?

13:30
Обща дискусия


8 ноември 2010, понеделник
11:00-14:00 ч. и 18:00-20:00 ч.
Галерия ИСИ, Бул. "Васил Левски" 134 (вход от ул. "Екзарх Йосиф")

Продължение на ""Наказанието на капитал/а/изма – невъзможността да се въобрази бъдещето” (Capital(ism's) Punishment - the inability to imagine a future)

11:00-14:00 Институт за съвременно изкуство, София
Бъдещето и града – урбанистични намеси на художници и куратори.

Ще бъдат представени проекти на български художници и куратори, сред които Вера Млечевска, куратор; Владия Михайлова, куратор; Стела Василева, Викенти Комитски, Кирил Кузманов и Светослав Мичев, Бора Петкова, Василена Ганковска, Камен Стоянов, Катя Дамянова, Антон Терзиев.


18:00-20:00 лекция и дискусия
Проф. д-р Екатерина Дьогот, Член-кореспондент на Академия на изкуствата на Русия, Москва; преподавател във Школа по фотография и мултимедия „Ал. Родченко”, Москва

Тема: "Какво е авангардното в руския авангард”

Гости – партньори на ИСИ – София по проекта “Изкуство на градската намеса” (Art of Urban Intervention, AOUI)
Антон Ледерер, ротор Грац, Австрия
Андрис Бринкманис, Милано
Марко Скотини, Милано
Весна Вукович, Загреб

Автор: ИСИ - София
05.11.2010 г. 20:48
Посетено: 1139
Етикети: Уъркшоп
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/11082-uarkshop-modeli-na-mislene-na-badeshteto