Научни форуми

Лекции и представяне на книги в Университетска библиотека при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Гостуват проф. Боян Биолчев и проф. Панайот Карагьозов

◊ СЪБИТИЕТО

На 23 ноември 2009 г., вторник, от 16.00 ч.
Централна университетска библиотека, Ателие за езици и култури и магистърска програма „Литература и култура на славянските народи” при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” ви канят на

• гост-лекции от тематичния цикъл: "Култура и цивилизация на славянските народи", лектори проф. дфн Боян Биолчев и проф. дфн Панайот Карагьозов

• и представяне на новите книги на
Панайот Карагьозов - монографията „Календари, мъченици и поети” и преводната стихосбирка „Фрашки и целувки


◊ ПОВЕЧЕ ЗА КНИГИТЕ

Книгата "Календари, мъченици и поети" съдържа студии, статии и есета за полското религиозно, политическо и художествено съзнание. Те проследяват историята на полското мъченичество; представят митологизацията и обективната оценка на полското присъствие в католическия свят; открояват емблематичните светци и заслугите на папа Йоан-Павел II; разглеждат полския демократизъм, децентрализъм и индивидуализъм в контекста на исторически неизбежния колективизъм. Статиите и есетата в края на книгата представят полската литература като коректив на политиката и идеологията.

Преводната стихосбирка „Фрашки и целувки” предлага лирически миниатюри от Ян Кохановски, Ян Щаудингер и Мария Павликовска-Ясножевска. Фрашката е специфичен полски жанр, близък до епиграмата и анекдота. Терминът произлиза от италианската дума "frasca", означаваща „клонче с разклонения“ и „дребни, незначителни неща“. Утвърденият през Ренесанса жанр продължава да бъде жизнен и свеж.

(по инф. от Полски институт София)

Автор:
22.11.2010 г. 11:14
Посетено: 1430
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/5/news/11205-lektsii-i-predstavyane-na-knigi-v-universitetska-biblioteka-pri-vtu-sv-sv-kiril-i-metodiy