Издания / премиери

март 2019 г.

Тема на броя: Философия на религията и религиознание
20 март 2019, 19:00 ч., Литературен клуб „Перото” - НДК
Тема на броя: Философия, логика, познание
22 март 2019, 18.00 ч., Галерия-книжарница „София прес“
18 март 2019, 17.30 ч., Централно управление на БАН - голям салон
26 март 2019 г., 17.00 ч., Нов български университет