Издания / премиери

март 2014 г.

Роман, пресъздал историята за възкръсването на Израел по един невероятен начин
Нови броеве на изданията за литература, наука и изкуство
На 15 март – паметна вечер на изтъкнатия режисьор
Пътеписните текстове са подбрани от Румяна Пенчева
Велико дело на Ахмет Емин Атасой
Среща с писателката в Пловдив и разговор за новата й книга
Интригуващо разследване в столичен бар