Издания / премиери

Представяне на алманах "Света гора" и вестник "Литературен бюлетин" в Русе

Нови броеве на изданията за литература, наука и изкуство

Представяне на алманах "Света гора" и вестник "Литературен бюлетин" в Русе


◊ СЪБИТИЕТО

Проф. Сава Василев и Владимир Шумелов – редактори на алманах „Света гора“ и вестник „Литературен бюлетин“ ще представят последните броеве на изданията на 14 март (петък) от 18.00 часа в зала КДК – Русе

Публикации в „Света гора“, бр. Л, на автори, свързани с Русе:

. Лилия Рачева – хайку
. Даниела Викторова – стихове. Д. Викторова е актриса, в периода 1997–2000 г. е актриса в Драматичен театър „Сава Огнянов“
. Огнян Стамболиев – преводи на сръбския поет Адам Пуслоич, на румънските поети Матей Вишниек и Никита Станеску, пиесата „При циганките“ от Мирча Елиаде; авторски текстове-спомени за Селинджър, за Адриана Будевска, за Михаил Хаджимишев. Самият О. Стамболиев изповядва себе си като преводач.
. В рубриката „Диаспора“ са представени три текста от Надежда Драгнева (родена в Русе, живее в България и в Англия).
. Д-р арх. Вихрен Бакърджиев помества текста „Архитектура, музика и… математика“.
. Никола Бенин – преподавател в Русенския университет  представя литературоведски текст за Константин Петканов.
. В рубриката „Преглед“ са включени няколко рецензии за книги на русенски автори и преводачи.


◊ ЗА ИЗДАНИЯТА

Алманах за литература, наука и изкуство „Света гора“ излиза от 1997 г. като издание на Сдружение на литературни дейци „Света гора“ – Велико Търново, а от 2009 г. е издание и орган на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“. Поредното номериране на броевете става чрез буквите на българската азбука, като според концепцията последният брой трябва да бъде означен с буква „Я“.

Още от първия си брой изданието изпълнява заложената концепция да бъде мост между модерното и традиционното, излизайки от досегашната представа за художественото ниво на автори от провинцията. То е отворено за автори не само от Велико Търново и региона, но и за качествената българска литература от столицата и провинцията, за представяне на чуждестранна литература от света и Балканите.

Изданието непрекъснато се развива и от малко над 200 страници в първия брой, в последните броеве то е над 700 страници, изпълнено перфектно полиграфски, с книжки-приложение и мултимедиен диск.

Основният редакторски екип през годините е в състав: проф. дфн Сава Василев и проф. д-р Радослав Радев, преподаватели от Великотърновския университет, и Владимир Шумелов – белетрист и литературовед. В последните години към колегията се включват и преводачът Огнян Стамболиев – Русе и Емилия Моллова (мултимедия) – Велико Търново. Редакционният съвет включва още и десет известни автори от България и чужбина.


Вестник „Литературен бюлетин“ – бр. 2, октомври 2013 г., издание на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново, гл. редактор проф. дфн Сава Василев, зам.-гл. редактор Владимир Шумелов, редактор проф. д-р Радослав Радев. Тема на броя е „Велико Търново и неговите литературни университети (края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век)“.


Автор:
Организаторите
Публикация:
11.03.2014 г. 14:02
Посетено:
1819
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/4/news/18748-predstavyane-na-almanah-sveta-gora-i-vestnik-literaturen-byuletin-v-ruse