Издания / премиери

декември 2020 г.

Броят е посветен на 90-годишнината на българиста Петер Юхас
23 декември 2020, 19:00 ч., Фейсбук страница на ИК "Жанет 45"
Онлайн събитие нa 21 декември от 18:00 ч., през платформата Zoom
Тема на броя: Mодалност и фигура
Онлайн събитие - 3 декември, 19:00 ч.